Eksempel på rekkverk i 
smijern som Gura AS kan 
levere og montere.